Firma Lub Eko Plus została zarejestrowana w  Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami o których mowa w art.
49 ust. 1 ustawy o odpadach (BDO) otrzymując numer rejestrowy :

000002569

rejestr dostępny pod adresem : http://www.bdo.mos.gov.pl

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów:

OŚ-EO-I.6221.31.2014

OŚ-EO-I.6221.31.2014-załacznik

Informujemy, że wpis do rejestru BDO zastąpił dotychczasowe zezwolenie na transport odpadów o numerze

OŚ-EO-I.6233.26.2017