Firma Lub Eko Plus została zarejestrowana w  Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami o których mowa w art.
49 ust. 1 ustawy o odpadach (BDO) otrzymując numer rejestrowy :

000002569

rejestr dostępny pod adresem : http://www.bdo.mos.gov.pl

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów:

OŚ-EO-I.6221.31.2014

OŚ-EO-I.6221.31.2014-załacznik

Aktualizacja DŚ-III.7243.5.2020.PD

 

Informujemy, że wpis do rejestru BDO zastąpił dotychczasowe zezwolenie na transport odpadów o numerze

OŚ-EO-I.6233.26.2017

Firma Lub Eko Plus spełnia Kryteria Zrównoważonego Rozwoju potwierdzone certyfikatem SGS/KZR/BIO/0170 ORAZ wpisem do do systemu KZR INiG 1389/7999/DD/22

Klienci podejmujący współpracę z Lub Eko Plus zobowiązani są do wypełnienia deklaracji dotyczącej odpadów.*

DEKLARACJA

*dotyczy głównie odpadów o kodach : 03 01 99, 04 02 22, 07 01 08*, 07 02 13, 08 03 07, 08 03 12*, 08 03 14*, 09 01 08, 12 01 05, 12 01 99, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 19, 16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99, 16 03 04, 16 03 06, 16 07 08*, 17 02 03. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 502 636 439