Lub-Eko-Plus

ul. Metalurgiczna 17 c , 20-234 Lublin

NIP 7121336636  REGON 004180921  BDO 000002569

ODPADY PRZEMYSŁOWE

ODPADY BUDOWLANE

CZYSZCZENIE SEPARATORÓW

POZOSTAŁE USŁUGI

Siedziba firmy