Kompleksowa gospodarka odpadami obejmująca odbiór odpadów i ich zagospodarowanie

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu odbioru odpadów obejmujące m.in.
- Odpady budowlane
- Azbest
- Substancje ropopochodne, emulsje, chłodziwa, wody zaolejone
- Przeterminowane produkty, w tym leki. produkty spożywcze, produkty przemysłowe.
- Oleje przepracowane
- Czyściwo, sorbenty, materiały filtracyjne, filtry
- Odpady z serwisu i demontażu samochodów takie jak tworzywa sztuczne, filtry olejowe, opony, płyny hamulcowe, płyny chłodzące, oleje, smary itp...
- Odpady farb i lakierów oraz rozpuszczalniki,
- Akumulatory, złom stalowy i kolorowy,
- Tworzywa sztuczne i opakowania
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
- Szkło,
- i wiele innych
Usługi świadczymy dopasowanymi jednostkami transportowymi, nasze zaplecze techniczne to m.in. male, mobilne pojazdy typu BUS, ciężarówki z windą o ładowności do 6 Mg ( 14 miejsc paletowych EURO), zestawy ciągnik siodłowy z naczepą o ładowności do 24 Mg ( firanka, walking floor, wywrotka, cysterny)
Na życzenie klienta firma Lub-Eko-Plus dostarczy opakowania na odpady, w tym certyfikowane opakowania pod odpady transportowane na zasadach ADR ( beczki, DPPL itp)
Dodatkowo oferujemy outsourcing w zakresie: szkoleń, porad prawnych i doradztwa w zakresie gospodarki odpadami oraz raportowanie środowiskowe i przygotowywanie wniosków o uzyskanie zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarowania odpadami, raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz wniosków o wydanie innych decyzji. Nasze usługi oferujemy głównie na terenie województwa lubelskiego, skomplikowane operacje przeprowadzamy na terenie całego kraju . Współpracujemy na skalę ogólnopolską z podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie i unieszkodliwianie opadów wybierając kontrahentów gwarantujących zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów. Wystawiamy dokumenty wymagane w gospodarce odpadami, nasze transporty spełniają wymagania w zakresie oznaczenia pojazdów i sposobów transportu ( ADR ), w tym systemu SENT (kontrola transportu towarów wrażliwych).

Czyszczenie separatorów ropopochodnych i tłuszczowych

Specjalizujemy się w czyszczeniu:
-separatorów ropopochodnych i tłuszczowych,
-odstojników i zbiorników magazynowych,
-osadników,
-zbiorników typu WKF,
-przepompowni oraz kanalizacji.
Dodatkowo świadczymy usługi wszelkiego rodzaju czyszczeń kanalizacji ( wraz z monitoringiem), zbiorników, instalacji przemysłowych, przydomowych oczyszczalni ścieków . Utylizujemy powstały w trakcie czyszczeń lub pompowań odpad, zgodnie z posiadanymi decyzjami, wystawiamy Karty Przekazania Odpadu. Posiadamy bogate zaplecze techniczne, w tym pojazdy ciśnieniowe 10m3 i 24m3. Zapraszamy do współpracy firmy jak i indywidualnych klientów

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych

Usługę odbioru odpadów budowlanych oferujemy głównie w Lublinie i okolicach. W ramach usługi odbieramy:
-Zmieszane odpady budowlane, czysty gruz, papę, złom, drewno, makulaturę, tworzywa sztuczne, wełnę mineralną, styropian, azbest

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze kontenerów powala nam zaproponować Państwu:
* Szeroki wybór kontenerów: 5 m3, 7 m3, 9 m3, 11 m3, 12 m3, 16 m3, 17 m3, 22 m3, 36 m3 oraz worki typu big-bag
* Sprawną logistykę - kontenery podstawiane i odbierane „na telefon”
* Obsługę wymagających projektów charakteryzujących się dużą intensywnością prac i krótkim terminem realizacji

Współpracującym z nami przedsiębiorstwom oferujemy pełną obsługę terenów budowy pod kątem zagospodarowania odpadów, w tym także komunalnych powstających na placu budowy. Dokładny termin odbioru ustalamy indywidualnie z Klientem. Za zrealizowaną usługę przyjmujemy płatność w gotówce lub przelewem na konto. Współpracującym z nami firmom gwarantujemy szybki i fachowy odbiór z wykorzystaniem naszego transportu.

Zamiatanie ulic i placów budowy

Proponujemy usługę zamiatania ulic, dróg dojazdowych do placów budowy, parkingów, placów manewrowych itp Posiadamy dwa nowoczesne ciągniki wyposażone w zamiatarki o szerokości walca zamiatającego 2m i 2,4m oraz szczotki boczne, pozwalające wymiatać zanieczyszczenia gromadzące się przy krawężnikach. Nasze zamiatarki wyposażone są w zbiornik zanieczyszczeń pozwalające wywozić zanieczyszczenia poza czyszczony teren. Zamiatarki posiadają układ zraszający, pozwalający minimalizować podnoszenie się kurzu oraz poprawiają efektywność zamiatania. Ciągniki są w pełni oznakowane w elementy ostrzegawcze ( w tym świetlne) pozwalające bezpiecznie wykonywać prace w ruchu drogowym.
W okresie zimowym oferujemy utrzymanie dróg, placów i chodników, odśnieżanie wraz z posypywaniem piachem i solą.

Usługi koparko ładowarką CAT 444F2

Świadczymy usługi mocną koparko ładowarka CAT 444F2. Posiadamy wymienny osprzęt tj. łyzki 30 cm, 60 cm, 90 cm, skarpówka 150 cm.
Podejmiemy się wszelkich prac ziemnych :
1. Wszelkiego rodzaju wykopy budowlane np. pod fundamenty, kanalizacje, linie energetyczne, przyłącza itd,
2. Niwelacje terenu
3. Instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb, separatorów.
4. Załadunki i wywóz odpadów budowlanych.
5. Wyburzenia małogabarytowych obiektów ( garaże, budynki mieszkalne jednorodzinne, małe obiekty przemysłowe, wiaty, magazyny, włącznie ze zgłoszeniami)
6. Usługi gospodarcze na terenach zielonych ( usuwanie roślin z korzeniami, oczka wodne, baseny, prace porządkowe)
7. Korytowanie ( pod chodniki, drogi, obiekty)
8. Udrażnianie rowów melioracyjnych.
9. Usługi wywrotkami czteroosiowymi 16m3 oraz na ciągnikach siodłowych 40m3, wywrotką jednoosiową z HDS